Energy TechnoPlus

“STOP WASTING ENERGY, START SAVING MONEY!”

Nasza firma, Energy TechnoPlus Sp.z o.o. uprawia działałność w zakresie energetyki już od. 20 lat. Dwie osoby prywatne są właścicielami firmy, spośród których Baráth Károly prowadzi działalność firmy, na stanowisku dyrektora administracyjnego.

Główne zakresy działalności Energy TechnoPlus:

Ekspertyza i usługi poradnicze w zakresie energetyki

W przeszłych 20 latach inspekcję energetyczną i auditowanie powyżej 300 obiektów przemysłowych i instytucji społecznych zostało dokonanych przez naszych ekspertów.

Opracowanie projektów w dziedzinie energetyki

Dokonaliśmy konstrukcję i modernizację kotłowni, poligeneracjyjnych siłowni małych i parowo-kondensacyjnych systemów skorzystając z własnej kadry wykonawczej i z zaangażowaniem stałych podwykonawców.

Produkcja rozbieralnej izolacji armaturowej

Zdolność produkcyjna naszego zakładu w miejscowości Tát jest 7000 sztuk na miesiąc.

Rozbieralne izolacje ETP produkujemy i dostarczamy do wielu krajów świata of roku 1999-go. Dla kierownictwa firmy zostało jasnym skutkiem przeprowadzenia badań energetycznych i audytów, że tak w konstrukcji, jak i w operacji kalorycznych systemów taki produkt zostaje potrzebnym.

Udoskonalenie techniczne izolacyj ETP prowadzi się bez przerwy, produkowanie dokonuje się na podstawie własnego systemu kontroli jakościowej. Fachowcy nasi robią wszystko dla osiągnięcia lepiej proporcji cen/wartości produktu i szybciej opłacalności spośród podobnych produktów obecnych na rynku. Wygrane konkursy i zadowoleni klienci stwierzdają nas w tym, że idziemy prawidłową drogą. W ostatnich dwuch latach mieliśmy dostarczania 70 000 sztuk izolacji to 18 krajów..

Inne dziedziny działalności firmy: www.etpkft.hu

 

OGÓLNE DANE O FIRMIE

Nazwa Spółki: ENERGY TECHNOPLUS Energetikai és Kereskedelmi Kft.

Data powstania: 1993

Ostateczna nazwa i forma firmy: 1999

Siedziba: 2028 Pilismarót, Kölcsey Ferenc u. 16 HUNGARY

Zaklad: (Insulation production industry) 2534 Tát Árpád u. 33. HUNGARY

Telephone: +36 70/382 1449; +36 70/382 1451

Fax: +36 70/905 9801

E-mail: info@etpkft.hu;

Internet: http://www.etpkft.hu

Dyrektor naczelny: Baráth Károly

Nr KRS.:11-09-011397

Średnia dochody: 400 mHUF/year

Największe dochody: 1500 mHUF/year